КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...
Имена, започващи с буква Н
Вторник, 27 Май 2008 08:39

Надежда

превод на гр. elpis, -idos - "надежда"; име на календарна светица - една от дъщерите на София 

Нада, Надка, Надя

умалителни и видоизменени от Надежда

Назар, Назари, Назарка

на лат. Nazareus, от евр. - у нас възприето покрай град Назарет

Найден, Найда, Найденка

от найден - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете, за което се боят дали ще оцелее, та който го найде, да му придаде своето здраве и живот, да му промени съдбата

Найо

видоизменено от Найден

Нара, Наро

от дърво и плод нар

Наса, Наска, Наско, Насо, Насьо

съкратено от Атанас(ка)

Наталия

от лат. natalia - "родна, рождена" - име на календарна светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско

Натанаил

на гр. Nathanael - от евр. "даден от Бога"; среща се рядко, монашеско име

Наташа

от рус. Наташа, умалително от Наталия

Наум

на гр. Naoum, от евр. "утеха, утешител"; име на библейски пророк и старобългарски просветител

Начо, Начко

видоизменено от Найден

Небесна

превод на Урания

Нева

съкрат.от Невена, свързва се с река Нева

Невена

от цветето невен; много популярно из цялата страна

Нега, Негол

от старинното нега - обич, нежност

Негован

от старинното негованъ - "обичан, негуван" 

Негослав

старинно - "който негува, обича славата"

Негра

от рум. Negra - "черна"

Неда, Недка

съкратено от Неделя

Неделя, Неделчо, Недко, Недялко, Недялка

от деня на седмицата неделя, по смисъл превод на гр. Кириак 

Незабравка

от цветето незабравка

Нейко, Нейчо

от Недко с преход на д в й

Нели

от англ. Nelly, съкратено от Елена; у нас се приема за умалителна форма на Недялка

Неофит

от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия;

Неранза

от диал. неранза - "портокал"

Нестор

от гр. Nestor - име от античната митология; календарен светия 

Нехриз

от гр. neochrizos - "новопомазан"

Никанор

от гр. Nikanor - "който вижда победата"; календарен светия

Ники, Ника

от гр. nike - "победа"

Никита

от гр. niketes - "победител"; име на календарен светия

Никифор

от гр. Nikeforos - "победоносец"; календарен светия 

Никодим

от гр. Nikodemos - "народопобедител"

Николай

от гр. Nikolaos - "народопобедител"; име на календарен светия; официална форма срещу народното Никола

Никола

съкратено от Николай

Николина 

женска форма от Никола(й)

Николета

от Николина, видоизменено по подобие на Мариета и др.

Нина

от гр. Nina - съкратено от Ioannina; сродно е с името на основателя на асирийската държава Нин; у нас се смята за умалителна форма от Николина

Нино

съкратено от Никола

Ния

съкратено от Антония, Стефания и др. станало популярно по литературен път - от романите на Д.Талев

Ной, Нойко

от библейското име Ной - евр. "утеха"

Ноно, Нончо
Нона 

а) от Никола, с детско повтаряне на сричката;
б) произволно видоизменено от Иван или Йоно;
в) рум. Nonu - от лат. nonus,-a,-um - "девети"

Нора

съкратено от Елеонора; разпространено у нас по литературен път след постановката на пиесата на Ибсен

Нуша

съкратено от Анушка, Теменужка и др.

Нягол, Негол

от Негол със специфичен изговор

Нягул

писмена форма на Нягол

 

Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Петък, 01 Август 2008 12:57