КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...

Секция по темата Образование
Образование

Разнообразна информация свързана с темата образование. Училища, матури, учебници, учебна програма, частни уроци, езикови школи и центрове, университети. Също така можете да намерите полезни статии по темата в раздел За Мама и Татко.
Моля, ползвайте менюто за навигация в дясно за да достигнете до нужната информация.

Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!
Bery  - МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”   |2012-03-08 12:52:06
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г
.

От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в Со фия (НДК)
ще се проведе международното изложение „Образование без граници”. Панаирът се о
рганизира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична община и над 60 м
едийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и
полезни издания на най-големия и популярен образоват елен панаир в страната.

Но
вото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от
Австралия, Румъния и Индия, които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще
видим общо 19 различни държави, сред които традиционно присъстващите Германия, А
встрия, Холандия, Хърватска, Дания , Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словен
ия – Университет Марибор.

Най-полезно за учащите на международното изложение „
Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен голямото разнообразие участн
ици и присъствие то на три организации, които представляват националното образов
ание на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, коя
то ще п редстави с Education au/in Canada всички канадски университети и възможн
остите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската фордация UNI V
ERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study P
ro Australia - Live Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чр
ез тези три организации ще се запознаем с канадското, испанското и австралийскот
о образование и възможностите за обучение в тези големи държ ави.

Заповядайте в
Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в
света на образованието! Входът е свободен след пре дварителна регистрация на **
*.edu-fair.eu или на място в НДК!ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Гр.София
У
л. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 08 87 099 730
office.bery1@gmail.com

***.edu-fair.eu

Deutsch korrekt  - Езиков център Deutsch korrekt   |2019-09-09 15:25:43
avatar Името Deutsch korrekt е познато на много хора, които са търсили начин да научат
немски език така, че да не забравят всичко, веднага след приключване н а курса,
както често се случва, а да могат да си служат ефективно с него в дейността си.


За далновидните родители, които са решили да насочат децата си към езика на на
й-успешната европейска страна и една от водещите в световен мащаб, Езиков център
Deutsch korrekt също е предпочитан избор.

Какво пр едлагат за децата в Езиков
център Deutsch korrekt?

Обучение по немски и английски език за деца от 3 год.
М
алчуганите играят, пеят, танцуват, рисуват, творят и така неусетно научават чуж
дия език. Без изпитвания, без оценки и стреса от необходимостта да се самодоказв
аш. Просто игра, която води до кач ествено знание и умение!

Курсовете за учениц
и от 1 до 12 клас се провеждат в малки групи, в спокойна и ползотворна обстановк
а, която стимулира децата към активност и ангажираност. Преподавателите работят
индивидуално с децата, за да предизвикат интереса им към езика и той да остане
постоянен. Заним анията са два пъти седмично сутрин или следобед, а има и съботн
и групи.

Немска занималня за ученици: от предучилищна възраст до 4 клас.
В Deut
sch kor rekt действа целогодишна полудневна занималня за малките ученици. График
ът е съобразен със смените на учениците, а заниманията са в малки групи, до 8 д
еца, така че всяко от тях да получава максимално индивидуално внимание. Освен об
учение по немски, децата получават помощ в подготовката на домашните си, допълн
ителни часове по основните предмети – български език и математика, разнообразни
занимания по приложни изкуства и игри в свободното време. Вс ичко това в спокойн
а и приятна обстановка, под непрекъснатите грижи на квалифициран педагог.

През
ваканцията пък започва забавната Лятна занималня в Deutsch korrekt, където деца
та продължават разширеното изучаване на немски, подготвят се за следващата учебн
а година, но и много се забавляват, като т ворят, учат се да изразяват себе си п
о различни начини, запознават се със света на науката, музиката, танцовото и теа
трално изкуство по интересен и пр ивлекателен за тях начин.

В Deutsch korrekt щ
е откриете също индивидуално езиково обучение, курсове по италиански, руски, исп
ански, творческа работил ничка и философия за деца, подготовка за матури по БЕЛ
и математика и още много образователни услуги за малки и големи.

Защо да избере
те Deutsch korr ekt?

Движещият мотив на преподавателския екип в Езиков център D
eutsch korrekt е да направи така, че децата да заобичат немския и английския ез
ик так а, както самите преподаватели ги обичат. Затова всяко дете получава лично
отношение, за всяко дете се търси най-ефективната форма на обучение, така че т
о да се почувства уверено и неусетно, но сигурно да започне свободно да общува н
а чуждите езици. Задачите, поставени пред екипа, се изпълняват преци зно, с вним
ание към детайлите, следвайки целите и очакванията на родителите за обучението н
а децата.

Качеството е основен приоритет в Deutsch korrekt . Центърът предлага
обучение по всички нива на Общата европейска езикова рамка, която цели постигане
то на единен стандарт при изучаването на чужди ези ци в страните Членки на Европ
ейския съюз. А то започва с определяне на нивото – услуга, в която езиковият цен
тър има богат опит и извършва с изключите лна прецизност.

Не се притеснявайте о
т погрешна стъпка – първото занимание е безплатно и ако прецените, че това не е
подходящото място за Вашето дете , можете да се откажете, а внесената сума ще Ви
бъде възстановена. Но останете ли, разчитайте на гъвкавост, малки групи, консул
тации и специално внима ние по всеки проблем, свързан с обучението.


Кой и как
преподава в Deutsch korrekt?

Езиковият ц...

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."