Повишен интерес към услугата приемна грижа
Вторник, 13 Юли 2010 13:02

Повишен интерес към услугата приемна грижа

Повишен интерес към услугата приемна грижа

През изминалите три месеца от старта на националната информационна кампания „Всяко дете иска семейство" се наблюдава повишен интерес към услугата приемна грижа. В областните центрове са постъпили 218 запитвания, проведени са 187 информационни срещи, а 70 кандидати за приемни родители са преминали обучение. Паралелно с обучението тече и процес на оценяване на приемните семейства. 14 кандидати са били одобрени само в периода април - юни 2010 г. Тези цифри може да изглеждат малки в сравнение с общия брой на децата лишени от родителски грижи, но на фона на ситуацията в страната и краткия интервал от време, те илюстрират забележителен напредък по отношение на приемната грижа.

Създадени за областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. Екипите са в девет области: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Велико Търново. Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане. Създадена е и национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170 , на която всеки може да получи повече информация. 
Източник: unicef.bg