КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...
Сряда, 21 Януари 2009 14:03

Домове за възрастни хора с физически увреждания

Наименование Капаци-тет Адрес Област Директор/ телефон
1 ДВХФУ „Св.Панталеймон” 50 с.Долно Драглище Благоевград Лилия Алтънина 074403/362;360
2 ДВХФУ 52 с. Горица, ул.”Св.Св. Кирил и Методи” №57 Бургас Илко Илчев05969/2030;2028
3 ДВХФУ 51 с.Ясна поляна Бургас Роска Атанасова0550/442 61
4 ДВХФУ 40 гр.Варна Варна Бойко Цанков 052/361 816
5 ДВХФУ 35 гр. Бяла, ул.”Д.Янев” № 42 Варна Димитър Петров05143/22 98
6 ДВХФУ 70 гр.Провадия, ул.”Я.Съкъзов” №2 Варна Гинка Николова0518/33 07
7 ДВХФУ 50 с.Балей Видин Д-р Боян Гаврилов09312/23 88
8 ДВХФУ 50 с.Горски Горен Тръмбеш, ул.”Търговска” №11 В.Търново Светла Ангелова061705/693;681
9 ДВХФУ 90 гр.Козлодуй, ул.”Милин камък” № 8 Враца Милена Стоянова0973/80 785;81 123
10 ДВХФУ 36 гр. Габрово, кв.”Кряковци” № 15 Габрово Полина Станева066/801 509
11 ДВХФУ 40 с. Столът, ул.”В.Левски” №9 Габрово Лилия Станчева067391/218
12 ДВХФУ „Ильо войвода” 95 гр.Кюстендил, ул.”Прогон” № 14 Кюстендил Снежана Терзийска078/52 21 62
13 ДВХФУ 40 с.Сливек, ул.”3-ти март” № 2 Ловеч Йордан Йорданов068/62 50 56
14 ДВХФУ 50 с.Орсоя Монтана Тони Михайлов0898/494 303
15 ДВХФУ 50 с.Горна Вереница, ул.”Главна” № 67 Монтана Огнян Лазаров09567/231;239;373
16 ДВХФУ „Св.Петка” 40 с.Щърково Пазарджик Цветанка Василева03526/23 14
17 ДВХФУ 40 с.Слишовци Перник Зоя Деянова07734/232
18 ДВХФУ 40 гр.Асеновград, ул.”Копринарска” № 12 Пловдив А.Атанасова0331/330 87
19 ДВХФУ 80 гр.Пловдив, бул.Цар.шосе” №106 Пловдив Н.Стоянов032/62 44 03
20 ДВХФУ 45 с.Езерово Пловдив П.Динков093168/230
21 ДВХФУ 35 с.Ловско, ул.”Стара планина” № 8 Разград Фатме Салимова08362/33 48;32 48
22 ДВХФУ 40 с.Хърсово, ул.”П.Яворов” №1 Разград Розалина Данева-Борисова08376/215;381
23 ДВХФУ „Милосърдие” 82 гр.Русе, ул.”Белмекен” №16 Русе Евелина Ванкова082/844 975,976
24 ДВХФУ 130 с.Айдемир, ж.к.”Север” №9, вх.А Силистра Атанаска Ненова08513/30 22;30 87;30 22
25 Дом за военноинвалиди „Елена и Никола Иванови” 51 гр.Банкя, ул.”Кн.Борис”№ 20 София-град Георги Георгиев02/997 70 42
26 ДВФУ с отделение за рехабилитация 211 гр.Ст.Загора, ул.”Хан Аспарух”№ 46 Стара Загора Д-р Диана Влашка042/604 741;605 436
27 Дом за деца с физически увреждания 130 Гр.Луковит, ул.”Кн.Борис I” № 54 Ловеч Величка Цекова0697/24 82; 25 16
Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!
светла  - моля за информациа   |2009-07-21 10:32:57
майка ки е сьс счупен трохантерен масив в процес на зарастване.На 87 год. и не м
ога да се грижа сама за нея.Мога ли да я изпратя в дом и какав ще е по дходящ ок
оло ст.загора
Петър ПАВЛОВ  - НЕТОЧНОСТ И ПРОПУСНАТИ ПОД?   |2010-02-05 14:44:10
Обърка ли сте номера на улицата.
Не сте посочили прекия служебен стационарен но
мер на Директора на Дома за възрастни с физически увреждания с Отделен ие з
а рехабилитация в гр. Стара Загора.
Петър Емилиев ПАВЛОВ  - re: НЕТОЧНОСТ И ПРОПУСНАТИ ПОД?   |2011-01-19 19:11:14
Петър ПАВЛОВ писа:
Обърка ли сте номера на улицата.
Не сте посочили прекия служебен стационарентеле
фонен номер на Директора на Дома за възрастни хора с физически уврежд ания
с Отделение за рехабилитация в
гр. Стара Загора.
Петър Емилиев ПАВЛОВ  - re: ВЪПРОС С УЧУДВАНЕ   |2011-01-24 16:34:13
Петър Емилиев ПАВЛОВ НА МЕН ЛИЧНО МНОГО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО НАШИЯ Р- Л НА ИНСТИТУ
ЦИЯ ИЗВЪН ОБИЧАЙНА ДОМАШНА СРЕДА-ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- ИНСТИТУ ЦИЯ ПРЕДО
СТАВЯЩА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ С ОТДЕЛЕН
ИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ГР. СТАРА ЗАГОРА ИМА ПРОТИВ И СЕ УНИЖАВА ДА ИМА ИНТЕРНЕТ С
ТРАНИЦА НАШИЯ СОЦИАЛЕН ДОМ?
ЧУДЯ СЕ И СЕ МАЯ?


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ГР
. СТАРА ЗАГОРА 6008
УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 47
МЕСТНОСТ:"БЕШБУНАР"

/КАЗАНЛЪШКО ШОСЕ/
ДО: ЗСУ-ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
С ОТД
ЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
/абриавиатурите на Соц.дом:
ДВХФУ с О.Р./
ДИРЕКТОР
НА ДОМА/Р-Л ЗАВЕДЕНИЕ/:
Д-Р ДИАНА ВЛАШКА-
П- Л НА СОЦИАЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ АДМИНИС
ТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО НА
ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
С ОТД
ЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-
ГРАД СТАРА ЗАГОРА 6008 ПОЩ.КОД
ПРЯК СЛУЖЕБЕН СТАЦИОНА
РЕН
ТЕЛЕФОН42/ 604- 7 91-ДИРЕКТОР НА ДОМА


СТАРА ЗАГОРА 6008
ДАТА: 19-
01- 2011 Г. /СРЯДА- ВЕЧЕРТА/
кети   |2010-06-20 16:13:40
Баба ми е на 84г.,от скоро спря да може да се самообслужва,тъй като има заболява
не на краката,горната част на тялото е подвижна и е сравнително добре. Дали биха
я приели в някой дом и да помагат за грижите за нея?
Петър Емилиев ПАВЛОВ  - ВЪПРОС С УЧУДВАНЕ   |2011-01-19 19:09:04
НА МЕН ЛИЧНО МНОГО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО НАШИЯ Р- Л НА ИНСТИТУЦИЯ ИЗВЪН ОБИЧАЙНА
ДОМАШНА СРЕДА-ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДОСТАВЯЩА СО ЦИАЛ
НИ УСЛУГИ- ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИ
ТАЦИЯ- ГР. СТАРА ЗАГОРА ИМА ПРОТИВ И СЕ УНИЖАВА ДА ИМА ИНТЕРНЕТ СТ РАНИЦА Н
АШИЯ СОЦИАЛЕН ДОМ?
ЧУДЯ СЕ И СЕ МАЯ?


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ГР. СТАРА ЗАГОРА
6008
УЛ. "ХАН АСПАРУХ" № 47
МЕСТНОСТ: "БЕШБУНАР&# 34;/КАЗАНЛЪШ
КО ШОСЕ/
ДО: ЗСУ-ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕХ
АБИЛИТАЦИЯ
/абриавиатурите на Соц.дом: ДВХФУ с О.Р./
ДИРЕК ТОР НА ДОМА/Р-Л
ЗАВЕДЕНИЕ/:
Д-Р ДИАНА ВЛАШКА-
П- Л НА СОЦИАЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВ
ОДСТВО НА
ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАН ИЯ
С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕ
ХАБИЛИТАЦИЯ-
ГРАД СТАРА ЗАГОРА 6008 ПОЩ.КОД
ПРЯК СЛУЖЕБЕН СТАЦИОНАРЕН
ТЕЛЕФОН
42/ 604- 791-ДИРЕКТОР НА ДОМА


СТАРА ЗАГОРА 6008
 ДАТА: 19- 01- 2011 Г. /С
РЯДА- ВЕЧЕРТА/

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 08:12