КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...
Играта като основно образователно и възпитателно средство
( 15 Гласа )
Играта като основно образователно и възпитателно средство

В разработката на учените, които са насочили вниманието си към педагогическите проблеми на детското развитие, играта се поставя като основно образователно и възпитателно средство. Тя е предмет на проучване от страна на много науки. В антропологията се проучват възникването и ранните прояви на играта в примитивните общества. Историята на културата, археологията и етнографията разглеждат развитието на различни форми и видове игри прз историческото развитие на човека,като се основават на откритите предмети за игра и др документи.

Социолозите се интересуват от играта като проява на социален живот през различните условия, а изкуствоведите проучват връзките на тази дейност с изкуството.
В педагогиката въпросът за играта се поставя с оглед на целите и задачите на обучението и възпитанието. Но най-значителното място заемат проблемите на играта в психологията, защото в играта се проявява и формира психиката. Тя е желана дейност, която стимулира активността на детето.
Най-напред разкриването на същността и значението на играта открива френският психолог Анри Валон, който подчертава голямото й значение, като казва: "Играта може да бъде възпитателна за детето до такава степен, до която му дава възможност да изпробва себе си в цялото разнообразие на своите способности."
В процеса на играта се установяват норми и еталони за оценка, които чрез обогатяването й с разнообразно съдържание се издигат на нова, по-висока степен на обобщеност. Играта благоприятства за формирането на устойчиви норми на поведение за реализиране на определена степен на възпитание.В това отношение тя не може да бъде заменена с никоя друга дейност, тъй като в нея се осъществяват желанията, които са извън психофизиологичните възможности на учениците.
Най-голямо значение за повишаване ефективността и привлекателността на педагогическия процес в началния курс имат игрите с правила и по-точно тяхното подразделение-дидактическите игри.В тези игри се извършва синтезирано педагогическо въздействие върху учениците: интелектуално, нравствено, волево и емоционално.
Учебната задача в дидактическата игра не се поставя пряко на децата. Затова в педагогическата литература се говори за преднамерено установяване на знания.
Дидактическите игри са прекрасна форма на затвърдяване, систематизиране и обобщение на учебния материал, за формиране на навици и умения за естетическо, емоционално и възпитателно въздействие. Те се различават от другите игри с правила.При тях се използва определен дидактичен материал с оглед поставянето на определени възпитателни и образователни цели.Дидактическите игри не се сливат с обучението, а запазват характера си на игри, поради което са привлекателна дейност за децата, отговарящи на възрастовите им особености и интереси.
Дидактичните игри нямат определено място в урока. Те могат да бъдат включени в началото на урока за актуализиране на стари знания, мо трябва да бъдат внимателно подбрани и да отговарят на съответните дидактически изисквания. Могат да бъдат включени и при запознаване на учениците с нови знания, при тяхното затвърдяване и обощение. В такива случаи в игровото съдържание трябва да се включат и знания, необходими за осъществяване на учебната цел, за откриване в процеса на играта нова систематизация, аналогия и др.
За да може да се активизира познавателната дейност на учениците от голямо значение е добрата предварителна подготовка на учителя. Той трябва да обмисли игровата ситуация, да определи мястото на дидактичната игра в урока, да подбере игровото съдържание, да обмисли начините за оценяване на резултатите и да подготви дидактически материал, който е необходим за играта (чертежи, картини, рисунки и др.)

Автор: Силвия Марушкина

Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!
Бебешки дрехи  - Децата постоянно играят   |2010-05-06 12:26:08
Факт е, че децата се учат като играят и тях това е "много важна работа"
, а не просто игра.
Така и се развиват по-бързо. Не случайно този мето д &#
34;игрови" става все по-популярен и в България.

****://***.organicproducts.bg
Силвия Марушкина   |2010-05-21 21:33:31
Здравейте!Да,вярно,че играта за детето е "най-важната работа",защото
в нея то "отиграва"умения и навици,които са му жизнено важни. Всъщност,
в играта малкият човек получава и своята социална роля и личностна реализация,по
лучава усещането за йерархичност,както и се "вкарва" в системата й.Въпр
осът за играта при децата е дълбок и много значим,доколкото е значима темата за
развититето на детската личност.
Бебешки дрехи  -  Играта като основно образователно и възпитателно   |2010-05-27 09:00:19
Здравейте !

Статията е много полезна и хубава. Колкото по-заети са децата да
играят, толкова повече се учат. Благодаря за отговора на коментара ми.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."