КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...
( 3 Гласа )

Социални помощи за деца – кой и колко може да получи?

pomoshti new
Помощ при раждане
 
Майката има право на еднократна помощ при раждане, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя ежегодно, като в момента е 250 лв. за първо дете и 600 лв. за второ.
 
При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ. Еднократната помощ може да бъде поискана в срок от 3 години след раждането.
 
Месечна помощ за отглеждане на дете до една година
 
Размерът на тази социална помощ е 100 лв. месечно и се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), при доход на член от семейството по-нисък или равен на 350 лв. Условията са майката (осиновителката) да не е осигурена и да не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване, детето да не е настанено за отглеждане в специализирана институция и живее постоянно в страната. Помощта може да се получава и от самотен баща-осиновител или приемно семейство, ако отговарят на условията. Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.
 
Месечна помощ за дете
 
Месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но до 20-годишна възраст, е 35 лв. Помощта се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер.
 
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до една година за студентка
 
Стойността на тази помощ е 2880 лв. и се отпуска когато майката (осиновителка) е студентка в редовна форма на обучение. Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на майката. Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането й започва от месеца на подаване на молбата.
 
Еднократна парична помощ
 
За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.
 
Помощи за ученици
 
Молба-декларацията за тази помощ се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година. Еднократната целева помощ се предоставя само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас. През 2013 тази помощ беше 150 лв.
 
Месечна помощ за наем
 
Право на месечна целева помощ за плащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и чийто доход от предходния месец е до 150 на сто от диференцирания минимален доход. Такава помощ получават самотните родители. Сумата покрива целия размер на наема (без такса смет). Молби-декларации за отпускане на всички помощи се подават в дирекции “Социално подпомагане” по местоживеене. Документите, които трябва да приложите към молбата, може да видите тук: http://pomosti.oneinform.com/pravilnik-za-prilagane-pomosti-za-deca/#sm31
 

Автор: Антоанета Баева

Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!
weselkapopova  -  .помощите за майките   |2014-04-14 21:51:42
С тези финансови покрепления за нашите майки няма да излезем от демогра
фската криза .
daviesruth  - оферта за заем   |2016-11-05 18:47:32
Здравейте,
Имате ли нужда от заем между физически лица да се справят с финансови
те трудности и най-накрая се прекъсне безизходица, причинена от банкит е чрез от
хвърлянето на тяхното търсене на кредитни досиета? Ние предлагаме вярно заем, ва
риращи от 5000 до 10 милиона долара, без банкова гаранция и д остъпни лихвен про
цент от 2%. Аз може да ви помогне да направите специално заем, ако искате. Свърж
ете се с мен, ако се интересувате. EMAIL: daviesruth firm@gmail.com

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."