Училища - Частни
# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 ЧОУ "ДРУЖБА" Банкя 0/02/9977388
2 ЧНУ "ФОТИ" Банкя 0/9977362
3 ЧСОУ "ДРУЖБА" Пловдив 032/64 02 93
4 ЧОУРЧЕО "Класик" Пловдив 032/641183
5 Първо частно Средно общообразователно училище "Леонардо да Винчи" Русе 082/84-54-68
6 ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" София 02/920 20 96
7 Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение ЕСПА София 02/9743027
8 ЧЕСОУ "Дорис Тенеди" София 02/9523900
9 ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 'УВЕКИНД" София 02/8572000
10 Частно средно общообразователно училище "Св. Георги" София 02/
11 Частно Основно Училище "Иван Вазов" София 02/9571800
12 Частно основно училище "Света София" София 02/8570119
13 Частно средно общообразователно езиково училище "Архиепископ Серафим (Соболев)" София 02/0888-278-482
14 ЧОУРЧО "Българско школо" София 02/8687338
15 Частно основно училище с изучаване на английски език "Меридиан 22" София 02/8876423
16 Частно Основно УчилищеД-р.Петър Берон София 02/8687340
17 ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "РЬОРИХ" С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И РАЗШИРЕНО НА МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО София 02/967-50-10
18 Частно начално училище "РАЙ" София 02/961 13 33
19 Частно начално училище "Артстел" София 02/887553304
20 Частно основно училище "Петко Рачов Славейков" София 02/898412515
21 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕРИХ КЕСТНЕР" София 02/826-72-80
22 Частно основно училище "Елин Пелин" Стара Загора 042/681412