КОНКУРС

Конкурс за Сладур и Сладурана на месеца

ГАЛЕРИЯ

Потребителски галерии с красиви снимки

ФОРУМ

Прочети, попитай, сподели нещо интересно
Обяви

ОБЯВИ

Търся, предлагам, заменям, подарявам...
Предлагам частни уроци
Четвъртък, 24 Юли 2008 08:52

 

ВАЖНО: От 20 декември 2008 г. сайтът roditeli.bg въведе автоматизирана система за публикуване на частни обяви. Надяваме се това да улесни нашите потребители за по-бързо публикуване и намиране на обяви, както и да им даде по-удобна функционалност за търсене, филтриране и сортиране на обявите.

Новата система за малки обяви можете да намерите тук.

Правилата за публикуване можете да намерите тук

Коментари
Търсене
Само регистрираните могат да коментират!
Чуждоезиково об?  - Чуждоезиково обучение МИРИ   |2009-09-29 10:57:36


Езикова школа МИРИАМ 93 предоставя чуждоезиково обучение по английски, итал
иански, немски, френски, руски и испански език за всички възрасти. Наш ият екип
се състои от квалифицирани, опитни и мотивирани преподаватели.
Моника  - Частни Уроци По Испански Ез   |2009-10-15 14:17:02
Преподавам уроци по Испански за начинаещи (деца,тинейджъри)в удобно за вас време
.Без професионална квалификация,завършила съм в Испания.
За контакти 877021821
Северина Бистри?  - Уроци по немски език   |2009-11-07 01:08:37
Индивидуално обучение по немски език,филология,10 години опит в частно училище и
Софийски университет,работя с различни възрасти,ползвам немски учебни ци за раз
лични нива,подготвям за изпити в Гьоте институт,време по договаряне,цена за астр
ономически час - 15лв.
0898889443
Северина Бистрина
Petrova_f_francais  - Уроци по френски език   |2010-01-03 04:46:48
avatar Индивидуално обучение по френски за тези, които имат желанието да научат езика н
а високо ниво!

* За малки деца и юноши ;
* За начинаещи ;
* За канди дат-
студенти ;
* За напреднали.

Гарантирано качествено обучение!

За контакти: Петр
ова
Тел. за връзка: 0889 79 83 85
E-mail: francais_f@yahoo.com 

теодора николов?  - :)   |2010-01-05 12:34:33

Давам частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти.10лв/1астрономи
чески час
НЕМСКИ ЦЕНТЪР МА  - Уроци по немски език за под?   |2010-01-11 03:59:40
Уроци по немски език за подготвителен клас на езиковите гимназии, матура, кандид
ат-студенти с университетски преподавател. Индивидуално обучение.
М. Трендафче
ва
Пловдив-център, до Новотела
0886613756
Миндова  - Частни уроци по български е   |2010-02-08 09:17:37
Предлагам частни уроци по българаски език и литература. Те включват проверка на
знанията, преподаване на нов материал, упражнения и преговори на изуче ното. В ч
асовете ще се набляга най-вече върху трудните за усвояване езикови (лингвистични
) правила и литературоведски въпроси, ще се дават тестове за проверка на нивото
на ученика и ще се следи цялостното усвояване на материала. Домашните работи щ
е са задължителна част от учебния процес, за да може да се постигне желаното ни
во на успеваемост. При интерес, моля пишете ми на e-maila, като оставите телефон
за връзка и аз ще се свържа с Вас.
akademika  - Подготовка за матура на Родина!   |2014-06-06 10:58:34
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира
курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Роди на:
• Бъл
гарски език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия

Английски език
Информация за курсовете и записване: ***.kur sove.net

Няма нищ
о по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го
с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. То
ва е РОДИНА – най-големият доставчик на образователни услуги в България.

НАЧАЛО
НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септе мври и се провеждат всяка събота и н
еделя по 4 часа на ден. Продължителността на курсовете е до месец май, с цел зан
иманията да приключат непосредстве но преди МАТУРИТЕ.

ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУ
РСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска:
285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари

ЦЕНА НА ЦЕЛОГОД
ИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 се
птември
• ІІ вно ска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февр
уари

Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагал
а и мат ериали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпит
и
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
moonlight_shadow  - Давам частни уроци по английски език   |2014-06-10 02:26:55
Учителка по английски език, завършила английска езикова гимназия и английска фил
ология във ВТУ, с професионална квалификация и международен опит, какт о и позна
ния по интерактивно обучение. Работила съм с всякакви възрастови групи. Давам ча
стни уроци-по домовете,както и Скайп. Това, което ме различав а от другите препо
даватели е крайната ерудираност и личностни стратегии за постигане на трайни рез
ултати. Имам познания във всякакъв специализиран анг лийски език, с множество пу
бликации на есета, дипломна работа, др. научни трудове. Винаги сама измислям доп
ълнително упражнения със забавно съдържание с цел затвърждаване на материала. С
амбиция и желание мога да направя уроците удоволствие за вас. За повече контакт
и: 0883642483.
YulyaTomova  - Подготовка на кандидат-студенти по биология   |2014-08-02 21:36:27
Учител с дългогодишен опит в подготовката на кандидатстуденти, предлага частни у
роци по биология.
Аз подготвям всяка година кандидатстуденти по биолог ия. Мога
да твърдя, че всички подготвени от мен бъдещи студенти(в това съм сигурна) успяв
ат да влязат в желаното от тях учебно заведение.
Много от тя х са започнали уро
ци при мен от 11 клас с умисъл да се явят на предварителен изпит. Това е добро р
ешение според мен защото ученикът има още една възмо жност, а именно тази на офи
циалните изпити провеждащи се ежегодно през летния период.
Масата от подготвени
те от мен ученици успява на предварителните изпити,а още по голяма част успява
на официално обявените изпитни сесии.
Горда съм от този факт. Много от тях ми се
обаждат след като видят своите ре зултати и споделят, че всичко дължат на мен.
Това не е така, защото те сами са постигнали този успех, аз само предавам опита
и знанията които притежав ам.
Юлия Томова
0885955152
MathExpertBulgaria  - помощ по математика   |2014-09-26 05:58:27
Здравейте,
аз съм на 29, София. Предлагам онлайн решаване на домашни, писане на
курсови работи, помагане с изпитни теми. Заплащането е през paypal.
Им ам богат
опит с математиката - завършил съм НПМГ, профил математика, после СУ, информатик
а. Бил съм на много състезания и олимпиади и имам престижни м еста. За контакт m
artin_math_123@yahoo.com
ina.a.nikolova  - Ина Николова - Частни уроци по рисуване и живопис   |2015-04-03 17:48:44
avatar Уроци по рисуване и живопис за Вас или вашето дете! Уроците се провеждат в приятна и творческа атмосфера. Независимо дали искате да
се занимавате с рисуване любителски или Ви трябва сериозна и стабилна  под
готовка за кандидатстване в съответната гимназия или кандидатстудентски изпити,
Вие ще получите максимални знания, както художествени, така и теор етични!
Няма значение на какво ниво и възраст сте, важното е да имате желание за творчес
тво!
Подготвяла съм ученици за Техническия университет, специ алност “Инже
нерен дизайн”,както и ученици за кандидатстване в Чужбина. Всички са с успешно в
зети изпити!
Ако искате малко отдих и бягство от напрегна тото ежедневие,
творчеството за удоволствие е най-доброто средство за това!
Цената е 10 лв. на
час (астрономически)!
С голямо удоволствие ще се запозная с вас!
sisign  - уроци по рисуване в София   |2015-11-16 11:42:27
Уроци за кандидат-студенти - НХА, НБУ, УАСГ, ТУ и ВУЗ по изкуства, изготвяне на
портфолио за ВУЗ в чужбина.
Уроци за ученици за училища по изкуствата . Обучени
ето е в малки групи от 5-6 души. 20 лв. за 4 астрономически часа-неделя. 0883461
596 Силвия Ганчева
Никол Негриева  - Частни уроци по Италиански език   |2015-11-20 00:59:44
Моята страст са езиците и бих била щастлива, ако успея да предам тази страст и
разбира се знания на всеки един, който е заинтересован.
При мен на пъ рво място
стои професионализмът и качеството на обучение.
За мен е важно, когато приключ
а с даден урок да видя една истинска усмивка в моят ''ученик' '.
Това ме прав
и щастлива, защото е фактор, че съм си свършила добре работата.
А за перфекцион
ист като мен това е фундаментално.

Стаж:Повече от 10 години.

Начинаещи, напр
еднали, деца, възрастни от А1 до С2 по Европейски стандарт.

Тел899938809

Гр:
София.
христинапетрова  - Предлагам частни уроци.   |2015-12-22 19:38:31
Давам частни уроци по немски език. 2 астрономически часа 15 лв. гр.Варна тел89
3531415
Vassilev  - Уроци по Математика/ Физика   |2016-03-16 11:07:47
Момчета, предлагам уроци. 12клас в НПМГ с Физика съм и ще уча в Америка и ми тря
бват пари за образованието. Мога да помагам с Математиката и Физиката. тел: 088
6744800 (отговарям денонощно, не се стеснявайте!) :wink
:
Vassilev  -  Уроци по Математика/ Физика   |2016-03-19 16:02:12
Момчета, предлагам уроци. 12клас в НПМГ с Физика съм и ще уча в Америка и ми тря

бват пари за образованието. Мога да помагам с Математиката и Физиката . тел: 08
8
6744800 (отговарям денонощно, не се стеснявайте!) :wink
:
methen  - Частни уроци по немски език   |2016-07-23 18:06:13
Давам частни уроци по немски език, възможност за скайп уроци.
dfswf  - МАТЕМАТИКА - уроци на ученици и кандидат студенти   |2016-10-11 07:02:42
avatar • ЦЕЛОГОДИШНА подготовка на ученици по математика за учебната 2016/2017 г.
• УР
ОЦИ по математика, допълващи обучението в училище - 1- 12 клас;
• •ПО ДГОТ
ОВКА за контролни и класни работи;
• ПОДГОТОВКА за НВО след 4 и 7 клас;
• •ПОДГ
ОТОВКА за математически олимпиади, конкурси и прием в СМГ и в УНСС ;
• •ИН
ДИВИДУАЛЕН подход;
• •ГАРАНТИРАН успех!

Дианабад, Дървеница, Мусагеница,
Изт
ок, Изгрев, Младост 1,1A ,2,3,4
гр. София ,
GSM : 0898 753 5 78
****://sk
achkov.alle.bg/
katerinadeleva  - Предлагам частни уроци по български език   |2016-10-31 13:59:23
Преподавам частни уроци по български език и литература - за деца и младежи. Имам
завършено средно - специално образование с профил: български език, ли тература
и история; бакалавър - различен от българска филология и магистър.
През седмицат
а - след 18:30 часа; в почивните дни - по всяко удобно за Вас време.
Цена за ас
трономически час: 20 лева.
За контакт: 0897/ 222 144 - Катерина
tina_francaise  - Частни уроци по френски език за учащи   |2016-10-31 16:58:40
Индивидуална подготовка по френски език за учащи в начален и гимназиален курс в
езикови гимназии. Преподавам по системите "Panorama", "Cam pus",
"Le nouveau sans frontières", “Alter Ego”, "Echo”, “Alex et Zoe”,
“Zigzag” или друг учебник по ваш избор.

Продължителността и честотата на посе
щенията се уточняват по предварителна уговорка. Заплащане 10 лв. на 2 астрономич
ески часа. Правя отстъпки при сериозно отношение и и нтензивно посещение.

Предл
агам полезни и забавни занимания за най-малките от 3 до 5 годишна възраст по мет
одика за ранно езиково обучение, чрез игри, песни, работилници и др. При сериоз
ен интерес разработвам индивидуална програма. Цена: 15 лв./астрономически час с
материалите.

За записване на проб ен урок и допълнителни въпроси, моля пишете н
а лично съобщение или на: tina_francaise@abv.bg.
dfswf  - Уроци по МАТЕМАТИКА - на ученици и кандидат студен   |2016-11-01 07:58:44
avatar Уроци по МАТЕМАТИКА - на ученици и кандидат студенти
• ЦЕЛОГОДИШНА подготовка на
ученици по математика за учебната 2016/2017 г.
• УРОЦИ по математика , допълва
щи обучението в училище - 1- 12 клас;
• •ПОДГОТОВКА за контролни и класни работ
и;
• ПОДГОТОВКА за НВО след 4 и 7 клас;
• •ПОДГОТОВКА за мат ематически олимпиа
ди, конкурси и прием в СМГ и в УНСС;
• •ИНДИВИДУАЛЕН подход;
• •ГАРАНТИРАН усп
ех!

Дианабад, Дървеница, Мусагеница,
Изток, Изгре в, Младост 1,1A ,2,3,4
гр.
София ,
GSM : 0898 753 578
****://skachkov.alle.bg/
uroci_mat  - МАТЕМАТИКА - ученици и студенти   |2017-02-05 20:33:37
Поддържащо ниво за всички класове през цялата учебна година

Уроци с допълнения

към учебния материал

Подготовка за класни и контролни

Помощ с домаш н и и про
ек
ти

Индивидуален подход към всеки ученик

Уроци по висша математика за студен
ти


Подкотовка за контролни и изпити

Помощ с курсови работи

гр .София
уроцит
е се
провеждат в кв.Дървеница или на посочено от вас място

тел: 0883577234
Ivannova  - Алнглийски език по домовете /офисите/ - София   |2017-06-18 19:59:04
Преподавател с международен опит предлага индивидуални уроци по английски език з
а деца и ученици по домовете - помощ за училище, индивидуален подход , съобраз
ен с потребностите на всеки ученик.
Интензивен английски за заминаващи в чужбина
. Индивидуални програми за разговорен английски с цел интервю за работа - уроци
тематично свързани с Вашата професия. Подготовка за заминаващи за работа в англ
оговорящи страни - медицински английски, бизнес англ ийски, подготовка за изпити
за сертификати, консултантски услуги, преводи (писмени и устни).
0877861979, 08
88702757
rosica.mihailova  - Частни уроци по математика   |2017-09-26 14:01:26
Предлагам частни уроци по математика за вашето дете!
Подготвям ученици от 1 до
6 клас.

Гарантирано качествено обучение!

0896032299
гр.Стара Загора
deutsch prim  - Уроци по немски език   |2017-10-20 09:35:55
Обучение по немски език за деца и възрастни в група и индивидуално. Всички нива.

гр. София, кв. Овча Купел 2,
ул. К. Пашев - 4
тел. 0988805874
***.ne mskiezik.
com
МузикалниУроци  - Муз. уроци по тромпет, пиано и солфеж.   |2017-11-18 17:48:38
"Музикални уроци" предлага уроци по пиано, тромпет и солфеж за деца и уч
еници.

Уроците включват обща музикално-теоретична подготовка и изгра ждан
е на нотна грамотност. В допълнение осигуряваме БЕЗПЛАТНО учебни материали, методи за свирене, школи и ноти.

Цената на един урок (60мин.
) е 15лв.
Първият урок е опознавателен и напълно безплатен.
Ако нямат е ин
струмент, обадете се, ще ви намерим под наем !

+възможност за уроци по домевете


При повече въпроси - свържете се с нас, ще отговорим!
0988 36 4 715

0877 274 332

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Вторник, 07 Април 2009 14:06